PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
IBSE
Úrovně bádání
  -  Potvrzující bádání
  -  Strukturované bádání
  -  Nasměrované bádání
  -  Otevřené bádání
Fáze IBSE
IBSL a IBST
Bádání (Inquiry)
IBSE

IBSE je zkratka anglického názvu inovativní vyučovací metody Inquiry-Based Science Education. Překlad do českého jazyka ještě není ustálený. Nejčastěji je tento termín překládán jako badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání 1 nebo badatelsky orientované přírodovědné vyučování 2. Tato badatelská metoda znamená odklon od systému výuky, který je založen pouze na osvojování faktů, k systému výuky, který klade důraz na koncepční porozumění a logický proces osvojování dovedností. Podstatou této metody je zapojení žáků a studentů do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k přírodním vědám 3,4. Důraz je kladen na výuku jako bádání (inquiry) 2, ne jako memorování faktů.1 STUCHLÍKOVÁ, I. O badatelsky orientovaném vyučování. Papáček M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. pp. 129-135 přístupné on line http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf
2 PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? SCIED, roč. 1, no.1, 2010, pp.33-49, přístupné on line http://www.scied.cz/Default.aspx?ClanekID=330&PorZobr=1&PolozkaID=122
3 KYLE, W. C. What research says: Science through discovery: Students love it. Science and Children, Vol. 23(2), 1985, pp. 39–41.
4 RAKOW, S. J. Teaching Science as Inquiry. Fastback 246. Bloomington, Phi : Delta Kappa Educ. Found, 1986
.