PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály

PROFILES je mezinárodní evropský projekt FP7 (Sedmého rámcového programu EU), který je financovaný v rámci programu SiS (Science in Society). V současné době (listopad 2011) je v něm zapojeno 22 institucí z 20 evropských zemí. Jeho název je zkratka anglických slov, která vystihují hlavní cíl projektu:

PROFILES
Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science
Profesní reflexně-orientované zaměření na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Mezi hlavní cíle projektu PROFILES patří zajištění kvalitního vzdělání v oblasti přírodních věd. Proto se projekt PROFILES věnuje vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Propaguje inovativní výukové metody, které by měly pomoci změnit způsob výuky na školách a zvýšit tak zájem mladých lidí o studium přírodních věd. Podle zkušeností ze zahraničí patří mezi takovéto metody badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (Inquiry-based Science Education = IBSE), proto se na něj projekt PROFILES zaměřuje.

V rámci projektu PROFILES jsou pořádány pregraduální a postgraduální semináře a kurzy, které vycházejí z požadavků a potřeb přírodovědných učitelů. Pomáhají učitelům lépe pochopit nové směry ve výuce přírodovědných předmětů a reagovat na ně změnami výukových strategií. PROFILES inspiruje učitele, jak inovovat stávající materiály pro výuku přírodovědných předmětů tak, aby lépe odrážely potřeby žáků a zvyšovaly tak jejich vnitřní motivaci ke studiu přírodních věd. Důraz je kladen na podporu učitelských přírodovědných, pedagogických a didaktických kompetencí, které pomohou jednotlivým učitelům realizovat nové metody (zejména IBSE) a které povedou ke zlepšení přírodovědné gramotnosti žáků.

Projekt PROFILES je založen na partnerství. V rámci projektu je vytvořena síť pro spolupráci učitelů, která umožňuje výměnu zkušeností a výukových materiálů, diskuzi při projednání jednotlivých nápadů pro výuku, nabízí osvědčené materiály a postupy, které zpracovali zkušení učitelé, zprostředkovává přenos mezinárodních zkušeností (včetně do českého jazyka přeložených výukových materiálů). Toto připravené podnětné prostředí zvyšuje profesionalitu učitelů přírodovědných předmětů a možnost jejich seberealizace při spolupráci s dalšími učiteli. Rozšiřování přístupů, reakce partnerů a podněty doprovodné evaluace vytvářejí klíčový projektový cíl plně využívající internetové a další užitečné technologie.

Mírou úspěchu projektu PROFILES je zvýšení učitelských kompetencí a změna přístupu žáků k přírodovědné výuce. Zamýšleným výstupem projektu PROFILES je zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků a posílení pozice přírodovědného vzdělávání ve společnosti obecně, ale především mezi mladými lidmi.

Blíže o projektu: PROFILES - letáček


SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1
Grant agreement no.: 266589
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
.