PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
Doc. RNDr. Josef TRNA, CSc. Doc. RNDr. Josef TRNA, CSc.
Garant projektu
Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
trna@ped.muni.cz
RNDr. Eva TRNOVÁ, Ph.D. RNDr. Eva TRNOVÁ, Ph.D.
Vedoucí projektu
Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
trnova@ped.muni.cz
Bc. Jan Krejčí Mgr. Jan Krejčí
ICT konzultant
Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
jkrejci@ped.muni.cz
Mgr. Václav Vacek Mgr. Václav Vacek
Výzkumný asistent
Pedagogická fakulta
Masarykova Univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno
128505@mail.muni.cz
.