PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR DK ES FI GR IR IT IZ KY LO NE PL PO RA RU SL SP SV SW TU VB Mapa zemí projektu PROFILES

Těžiště projektu PROFILES spočívá v podpoře reflexně orientované výuky, aby bylo dosaženo zlepšení přírodovědné gramotnosti žáků. Proto je velký důraz kladen na rozvoj učitelských přírodovědných, pedagogických a didaktických kompetencí, které pomohou zainteresovaným učitelům realizovat ve výuce nové přístupy (zejména IBSE).

Pedagogická fakulta MU Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Poříčí 7, 603 00 Brno

Hlavní koordinátor projektu:
Freie Universität Berlin Freie Universität Berlin
prof. Claus Bolte
http://www.profiles-project.eu


SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1
Grant agreement no.: 266589
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
.