PROFILES Project

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Faculty of Education Masaryk University

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based
Learning and Education through Science (IBSE)

Home Project Partners Czech team Contact IBSE Modules Project outcomes Activities Materials

Delphi study reports

  pdfDelphi study 1 13. 04. 2013 
  pdfDelphi study 2 14. 04. 2013 
  pdfDelphi study 3 19. 04. 2013 

Student Gains Reports

  pdfStudent Gain Report 1 06. 04. 2015 
  pdfStudent Gain Report 2 06. 04. 2015 
  pdfStudent Gain Report 3 06. 04. 2015 

Publications


National

Pavlickova, L., & Trna, J. Experimenty v modulech projektu PROFILES. In Koudelková, V. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. Praha: P3K, 2012. pp. 228 -233, ISBN 978 -80 -87343 -13 -5.
pdfTrna, J. (2011). Využití IBSE ve výuce fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc: UP Olomouc, 237-245.
Trnová, E. and Trna, J. (2011). Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In Nadaní žáci ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 127-138.

International

Trna, J. IBSE and Gifted Students. Science Education International, 2014, 25(1), 19 -28. ISSN 2077 -2327.
Trnova, E. IBSE and Creativity Development. Science Education International, 2014, 25(1), 8 -18. ISSN 2077 -2327.
Trna, J. How to educate and train science teachers in IBSE experimentation.In N. Callaos, J. V. Carrasquero, A. Oropeza, A. Tremante, F. Welsch. IMSCI 2013. The 7th International Multi -Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2013. pp. 176 -180. ISBN 978 -1 -936338 -83 -2.
Trna, J., Trnova, E, & Svobodova, J. Inquiry -based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak -Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013. pp. 111 -124. ISBN 978 -83 -7432 -992 -7.
pdfTrnova, E., Trna, J., & Vacek, V. The Roles of Cartoons and Comics in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013. pp. 240 -244. ISBN 978 -989 -98032 -2 -0.
Trnova, E., & Kopecka, N. Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012. PROFILES.1. pp. 100-103, ISBN 978-3-00-039403-4.
Trna, J., & Trnova. E. Inquiry-based Science Education Experiments. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012. PROFILES.1., pp. 2012-215, ISBN 978-3-00-039403-4.
Trnova, E. Teacher Development in IBSE. In Badania w dydaktyce chemii. Krakow : Peadagogical University of Krakow, 2012. pp. 181-184, ISBN 978-83-7271-766-5.
pdfTrna, J. and Trnova, E. (2012). IBSE Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. (eds), Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, 311-315. ISBN 978-989-98032-0-6.
pdfTrna, J., Trnova, E. and Sibor, J. (2012). Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. In ICONTE- 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turkey: Pegem Academy Publishing, 609-619. ISBN 978-605-364273-2.
pdfTrna, J., Trnova, E. and Sibor, J. (2012). Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, Ankara, Turkey: Gazi University, 2(4), 199-209. ISSN 2146-7463.
Trna, J. and Trnova, E. (2012). Inquiry-based Science Education Experiments. In Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds), Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Berlin: Freie Universitat Berlin, 212-215. ISBN 978-3-00-039403-4.
pdfTrna, J., Trnova, E. (2012). Inquiry-Based Science Education in Science and Technology Education as a Connectivist Method. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 831-837. ISBN 978-618-5009-05-2.
Trna, J. (2012). Taxonomy of Physics Experiments in Inquiry-Based Science Education. In WCPE-The Word Conference on Physics Education. Book of abstracts.
pdfTrna, J. and Krejci, J. (2012). Web Support of Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. (Eds.) Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, Antalya, Turkey, 203-206. ISBN 978-989-98032-0-6.
pdfTrnova, E. and Trna, J. (2011). Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Proceedings of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 293-298
Trnova, E. and Trna, J. (2011). Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In O. Šimoník (ed), Talented Learner. Brno: Masaryk university, 107-124.
Member access
Key: 
.