PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
IBSE
Úrovně bádání
  -  Potvrzující bádání
  -  Strukturované bádání
  -  Nasměrované bádání
  -  Otevřené bádání
Fáze IBSE
IBSL a IBST
Bádání (Inquiry)
Úrovně bádání (IBSE)

Bylo by mylné předpokládat, že žáci a studenti mohou bádat na stejné úrovni jako vědci. V závislosti na věku žáků a studentů a jejich schopnostech se úroveň bádání významně liší. H. Banchi a R. Bell 1 definovali podle podílu vedení ze strany učitele (pomoc při postupu, kladení návodných otázek a formulace očekávaných výsledků) čtyři úrovně IBSE (viz tabulka). Tyto 4 úrovně bádání poskytují prostor učitelům k diferenciaci náročnosti v rámci výuky ve třídě a umožňují žákům a a studentům zapojení podle jejich schopností.


Úroveň bádání (IBSE) Otázky
(stanovené učitelem)
Postup
(stanovený učitelem)
Řešení
(stanovené učitelem)
1. Potvrzující (confirmation) ano ano ano
2. Strukturované (structured) ano ano ne
3. Nasměrované (guided) ano ne ne
4. Otevřené (open) ne ne ne


1 BANCHI, H., BELL, R. The Many Levels of Inquiry. Science and Children, Vol. 46(2), 2008, pp. 26-29.
.