PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
IBSE
Úrovně bádání
  -  Potvrzující bádání
  -  Strukturované bádání
  -  Nasměrované bádání
  -  Otevřené bádání
Fáze IBSE
IBSL a IBST
Bádání (Inquiry)
4. Otevřené bádání (Open Inquiry)

Tato nejvyšší úroveň IBSE navazuje na předchozí úrovně bádání a je nejblíže skutečnému vědeckému výzkumu. V předchozích úrovních v určité míře zasahoval do bádání učitel. V otevřeném bádání by žáci a studenti měli být schopni sestavit výzkumné otázky, způsob a postup bádání, zaznamenávat a analyzovat data a vyvozovat závěry z důkazů, které shromáždili. To vyžaduje vysokou úroveň vědeckého myšlení a klade vysoké kognitivní požadavky na žáky a studenty, proto je použitelné pro nejvyšší věkové kategorie a nadané žáky.

Příklad:

Žáci při řešení problému koroze stanovují, že je nutné zkoumat redoxní vlastnosti kovů. Navrhují, které kovy a vodné roztoky kovových iontů budou používat a proč. Pozorování samostatně zaznamenávají a vyvozují závěry.

.