PROFILES Projekt

PROFILES PDF MU CZ CZ
EN
Professional
Reflection-
Oriented
Focus on
Inquiry-based
Learning and
Education through Science

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Profesní reflexně-orientované zaměření
na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE)

Domů Projekt Partneři Český tým Kontakt IBSE Moduly Aktuality Aktivity Materiály
IBSE
Úrovně bádání
  -  Potvrzující bádání
  -  Strukturované bádání
  -  Nasměrované bádání
  -  Otevřené bádání
Fáze IBSE
IBSL a IBST
Bádání (Inquiry)
Fáze IBSE

Pokud pomineme rozdílné úrovně jednotlivých aktivit a nebudeme rozlišovat míru ovlivňování učitelem lze u badatelsky-orientovaného přístupu vymezit následujících fáze:

  • aktivace zvědavosti žáků a studentů a zvýšení jejich zájmu o vědecké problémy a výzvy,
  • posun tohoto stavu zvědavosti k vzdělávacímu projektu: vyzývat žáky a studenty k formulaci toho, o čem vybraný problém je, jejich vlastními slovy,
  • od definice problému dojít k naplánování badatelsky-orientovaného projektu; součástí je i definování kroků, které povedou k realizaci projektu,
  • realizace naplánovaných projektových aktivit; toto se obvykle děje různými způsoby (testy, experimenty) dle volby učitele,
  • další fází je konfrontace výsledků s realitou; komparace konkrétních výsledků či výstupů s očekávanými výsledky; individuální nebo kolektivní validace výsledků je součástí této fáze,
  • následně jsou zpracovány závěry, které zdůrazní znalosti, jež byly projektem dosaženy; je možné poukázat na propojení těchto závěrů s jinými vědeckými problémy,
  • propojení vědy s etikou, technologiemi, rozhodováním (i politickým), volbou řešení.
.